DtB Sustainability Summit 2022 |  PRELEKCJE | DZIEŃ I

wykład

DtB Sustainability Summit 2022 | PRELEKCJE | DZIEŃ I

data

8 lipca 2022, godz. 9:20

miejsce

PPNT Gdynia
Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98
Budynek 3

wstęp

dostępne w pakiecie

Uwaga! Udział w tym wydarzeniu jest płatny.

PPNT Budynek 3

wszystkie bloki odbywają się w języku angielskim, tłumaczone symultanicznie na język polski 

9:20-9:50 | Networking & Check In

Przestrzeń porannego networkingu przy kawie w atmosferze kuluarowego spotkania. To nieformalne wydarzenie pozwoli Ci poznać przedstawiciel(k)i biznesu, przemysłów kreatywnych oraz specjalistki i specjalistów uczestniczących w wydarzeniu.

10:00-10:40 | blok #1 
zrównoważony rozwój i potrzeby konsumentów

Jak wykorzystać nowe potrzeby rynkowe, aby tworzyć przyszłościowe, zrównoważone rozwiązania dla biznesu? Tematyka zrównoważonego rozwoju i roli firm w tym obszarze osiągnęła najwyższy poziom w historii. Wzrost nowego rodzaju potrzeb konsumenckich wytwarza potencjał do zmian w projektowaniu produktów, usług i modeli biznesowych.

Jaka jest rola biznesu w tworzeniu zrównoważonego stylu życia? | Markus Terho [FI] Sustainable Everyday Life at Sitra, Project Director

Nasze wybory konsumenckie i codzienne decyzje są głównymi czynnikami wpływającymi na emisję dwutlenku węgla. Jak moglibyśmy na nie wpłynąć, aby zapewnić ludziom atrakcyjny zestaw rozwiązań, które budowałyby dobre, zrównoważone życie dla każdego z nas?

Dlaczego zrównoważone decyzje nie stały się dominującymi zachowaniami konsumenckimi? Jakie są główne czynniki motywacyjne stojące za codziennymi wyborami konsumenckimi i jak je wykorzystać w biznesie? Często dochodzą do nas informacje o globalnym kryzysie klimatycznym, zwykle doprawione druzgocącymi przepowiedniami końca świata i brakiem nadziei. Przedstawione rozwiązania, jak temu zapobiec, są zwykle przekazywane w formie negatywnej: unikaj tego, nie rób tamtego, ratuj to. W rzeczywistości osiągnięcie zrównoważonego stylu życia polega na konstruowaniu nowych norm i przyjmowaniu podejścia, które jest dobre zarówno dla człowieka, jak i jego otoczenia. Wizją i celem pracy funduszu jest zrównoważona codzienność jako dobre życie. Nic nie jest lepszym akceleratorem zmian niż inspiracja.


rozmowa z prelegentami
moderacja [EN]: Päivi Tahkokallio [FI] Tahkokallio Design+, Founder and CEO

10:40-11:40 | blok #2
ZMIANA PARADYGMATÓW I PRZEMIANA PRZEMYSŁU

Jaką wartość dla biznesu niesie ze sobą transformacja w kierunku zrównoważonego projektowania? Jaki potencjał i bariery wiążą się z wprowadzaniem odważnych zmian w modelu biznesowym? Czym jest odpowiedzialny biznes?  Wraz z pogłębiającym się kryzysem klimatycznym i narastającym głosem społecznym w tym obszarze, coraz więcej firm i wpływowych liderów publicznie kwestionuje przestarzałe modele ekonomiczne. Dziś rozwijanie firmy jedynie w oparciu o chęć zaspokojenia akcjonariuszy może nie wystarczyć. Przedsiębiorstwa są integralną częścią społeczeństwa i ponoszą odpowiedzialność za troskę i swój wpływ na nie. 

Odpowiedzialna firma – czyny przemawiają głośniej niż słowa | Thibaut Dols [NL] Patagonia Europe, Sales Lead Eastern Europe & MEA

Dowiedz się o wewnętrznych i zewnętrznych działaniach Patagonii, które zostały podjęte, aby dać planecie więcej, niż jej zabieramy.
Dlaczego odpowiedzialność i transparentność są dobre dla biznesu? Sektor prywatny musi zobowiązać się do stania się częścią rozwiązania, a nie częścią problemu. Liderzy biznesu powinni działać razem, aby radykalnie zmienić model naszej gospodarki. Musimy starać się spojrzeć poza rentowność i wartość dla akcjonariuszy, aby zacząć myśleć o wpływie naszych firm. Od momentu powstania Patagonia była uważana za biznesowy eksperyment prowadzony w niekonwencjonalny sposób. Zawsze stawiamy zaangażowanie środowiskowe i społeczne w centrum naszej działalności, ale nie jesteśmy idealni i na pewno nie mamy wszystkich odpowiedzi. Dziś nasza misja brzmi: „Prowadzimy biznes, aby ocalić naszą ojczystą planetę”.

Projektowanie kolejnego paradygmatu | Lars Urheim [NO] Ogoori, Co-founder/Head of innovation.

Jak wykorzystać rozwój biznesu jako narzędzie systemowej zmiany i wytworzyć wartość w gospodarce postlinearnej?
Czerpiąc z doświadczenia zdobytego podczas pracy z wieloma startupami i branżą meblową, Lars kwestionuje sposób, w jaki dziś podchodzimy do transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym. Dziś musimy zmienić kilka podstawowych założeń, aby tworzyć rzeczywistą wartość i regeneratywnie budować zarówno produkty, jak i marki. Powinniśmy podjąć wyzwania systemowe i uczynić je strategicznymi celami naszych firm. Zobacz przykład nowego modelu usługi, która ma na celu umożliwić firmom produkcyjnym skorzystanie z potencjału gospodarki o obiegu zamkniętym.

rozmowa z prelegentami
moderacja [EN]: Päivi Tahkokallio [FI] Tahkokallio Design+, Founder and CEO

11:40-12:40 | Przerwa: Stoły Tematyczne i networking

Stoły Tematyczne oraz animowany networking to dodatkowa możliwość interakcji z ekspertami, zgłębienia danego tematu oraz wymiany perspektyw.

Przyszłość mobilności miejskiej w biznesie | Anna Puchalska Senior Sales Manager, Mateusz Urbaniak Sales Manager [PL], Freenow

Przyszłość mobilności jest fascynującym tematem, który dostarcza zarówno ogromu inspiracji, jak i wielu pytań. Wierzymy, że nowoczesne, zaawansowane technologicznie rozwiązania mobilności biznesowej mogą wspierać miasta funkcjonujące zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, wytyczać trendy w tym zakresie oraz wpływać na poprawę jakości życia ich mieszkańców.

11:40-13:40 | Portfolio Slam

Portfolio Slam to otwarte zaproszenie dla osób z pogranicza designu i biznesu – projektantów wizualnych, doświadczeń, usług i strategii. Przyjdź, aby podzielić się swoim doświadczeniem, otrzymać feedback i przedyskutować przyszłe możliwości. Co 10 minut odbywać się będzie indywidualna konsultacja z branżowym ekspertem z frog. Aby wziąć udział w przeglądzie portfolio do 2.07 br. należy wypełnić formularz. Liczy się kolejność zgłoszeń. 

12:40-13:40 | blok #3
nowe modele biznesowe wspierające cyrkularną transformację

Jak korzystać z potencjału gospodarki obiegu zamkniętego aby wytworzyć wartość dla firmy? Jak korzystać z istniejących już zasobów w projektowaniu produktów i usług? Jakich nowych usług i materiałów potrzebują firmy chcące rozwijać się cyrkularnie? Aby w pełni korzystać z potencjału gospodarki obiegu zamkniętego, rynek potrzebuje nowych dostawców, produktów, usług i modeli biznesowych. Cyrkularna transformacja wytwarza nowe zapotrzebowanie na rynku o niskiej konkurencyjności i dynamicznie rosnącym popycie.

Jak podejście serwisów randkowych może przyspieszyć transformację w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym? | Christian van Maaren [NL], Excess Materials Exchange, Founder 

Technologie wykorzystywane przez witryny randkowe mogą pomóc firmom zrozumieć, co zrobić z nadmiarem materiałów i odpadów. Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i blockchain umożliwiają sprawne administrowanie informacjami.

Często słyszymy, że gospodarka o obiegu zamkniętym utknęła w przyszłości. Jak możemy ją uwolnić i wprowadzić w życie już dzisiaj? Przejście na cyrkularność to przede wszystkim wyzwanie związane z zarządzaniem danymi. Ułatwiając projektantom, producentom i wytwórcom zrozumienie wpływu ich działań w ramach łańcucha wartości produktu, możemy ułatwić im podejmowanie decyzji dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Odpad, czyli surowiec | Piotr Woźniakowski [PL] Cyrkl, Country Manager

Jak tworzyć wartość dodaną z odpadów? Obecnie świat jest cyrkularny w 8,6%. To oznacza, że ponad 90% wszystkich zasobów, które konsumujemy nie jest w żaden sposób odzyskiwane i wykorzystywane ponownie.
Żyjemy w czasach kiedy ekstremalna eksploatacja bogactw naturalnych, których tempo wykorzystania znacznie przewyższa tempo regeneracji. Obecny trend jest niezwykle niebezpieczny ze względu na kurczące się zasoby, zależność surowcową oraz przerwy w dostawach, co diametralnie wpływa na szalejące ceny surowców. Jedną z odpowiedzi na pytanie, jak temu zapobiec, jest wdrażanie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym w życie.
Dzięki modelowi GOZ, odpady, w kontekście pozyskiwania surowców, zaczynają nabierać coraz większej wartości. Nie dość, że pozyskiwanie oraz ich ponowne wykorzystanie znacznie obniża poziom wykorzystania pierwotnych surowców naturalnych, to również z punktu widzenia finansowego, zaczyna się coraz bardziej opłacać. W 2017 roku raporty Andersa Wijkmana i Kristiana Sandberga na temat makroekonomicznych skutków gospodarki o obiegu zamkniętym wykazały, na przykładzie siedmiu krajów europejskich, że krajowe emisje CO2 mogą zostać zmniejszone o 66%, równocześnie umożliwiając stworzenie nowych miejsc pracy. Są to lokalne i zdecentralizowane miejsca pracy, tam gdzie znajdują się produkty oraz ich użytkownicy, a nie w odległych krajach.

rozmowa z prelegentami
moderacja [EN]: Päivi Tahkokallio [FI] Tahkokallio Design+, Founder and CEO

13:40-14:00 | Przerwa i networking

14:00-15:00 | blok #4
TRANSFORMACJA GOSPODARCZA POZA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM

W jaki sposób firmy mogą wyjść poza zrównoważony rozwój i przygotować się na Następną Gospodarkę? Jak projektować dla biznesu zorientowanego na ekosystem i transformację regeneracyjną? Jakie zmiany są potrzebne w gospodarce XXI wieku, jeśli mamy zaspokoić potrzeby wszystkich ludzi w ramach dostępnych zasobów? Transformacja biznesu w kierunku zrównoważonego rozwoju wymaga szerszej perspektywy. Jeśli firmy chcą osiągnąć swoje cele związane z regeneracją i dystrybucją, muszą najpierw przeprojektować swoje misje, partnerstwa, zarządzanie, własność i finanse.

Transformacja gospodarcza i dobrobyt człowieka | Erinch Sahan [UK] Doughnut Economics Action Lab (DEAL), Business & Enterprise Lead

Doughnut Economics to kompas dobrobytu człowieka XXI wieku. Wskazuje zmiany konieczne do wprowadzenia dla zaspokojenia potrzeb wszystkich ludzi w ramach zasobów żyjącej planety.
Doughnut Economics (Ekonomia Obwarzanka) skłania do głębokiej refleksji nad projektowaniem korporacyjnym. Aby firmy mogły osiągać swoje cele regeneracyjne i dystrybucyjne, muszą przeprojektować sposób, w jaki je wyznaczają. Dotyczy to zarówno działań strategicznych, jak i zarządzania własnością, finansami i siecią kontaktów. Podczas tego wykładu omówimy model Ekonomi Obwarzanka i zidentyfikujemy szersze transformacje gospodarcze wynikające z tej koncepcji. Sprawdzimy, w jaki sposób firmy mogą realizować swoje plany biznesowe, mając na uwadze potrzeby ludzi i dobrostan środowiska.

Wykraczając poza zrównoważony rozwój | Kara Pecknold [DE] frog, Executive Design Director and Global Lead for Sustainability

Jeśli transformacja cyfrowa zdeterminowała sposób, w jaki żyliśmy i pracowaliśmy przez ostatnie dziesięć lat, to transformacja regeneracyjna zdefiniuje kolejne dziesięć.
Firmy starają się sprostać coraz nowszym przepisom oraz oczekiwaniom klientów. Stwarza to wiele możliwości realizacji lepszych produktów i usług oraz tworzenia bardziej dynamicznych, zrównoważonych i adaptacyjnych systemów, w których mogą żyć. Nie jest to podejście jednoetapowe, ale raczej wymaga długoterminowego myślenia systemowego. Ponieważ nie mamy zbyt wiele czasu, aby zmienić aktualne podejścia, aktywnie pytamy, w jaki sposób biznes i projektowanie mogą wnieść bardziej pozytywny wkład dla Następnej Gospodarki.
Zespół frog definiuje zrównoważony rozwój jako wpływ społeczny, środowiskowy i klimatyczny, jaki firma może wywrzeć, wspierając ludzi i planetę. Jako kreatywna firma konsultingowa współpracujemy z klientami, aby pomóc im w przejściu na Następną Gospodarkę – taką, która wykracza poza zwykły biznes i ma na celu regenerację w celu wsparcia zrównoważonej przyszłości.


rozmowa z prelegentami

moderacja [EN]: Päivi Tahkokallio [FI] Tahkokallio Design+, Founder and CEO

15:00-15:30 | przerwa networkingowa

15:30-17:45 | blok #5 
RÓWNOLEGŁE SESJE WARSZTATOWE 

Wymagane zapisy. Aby wziąć udział w warsztacie kup pakiet: Premium lub Premium +

To pogłębiająca część wydarzenia, gdzie uczestnicy biorą sprawy w swoje ręce i na własnej skórze sprawdzają jak w praktyce korzystać z narzędzi i kompetencji pozwalających tworzyć zrównoważone zmiany w biznesie. W pierwszym dniu programu znajdują się 3 unikatowe warsztaty prowadzone przez ekspertów z wiodących organizacji z Polski i zagranicy, w językach polskim lub angielskim. 

15:30-17:45 | Projekcja filmu "wymyślić świat na nowo" 

Wydarzenie dostępne w pakiecie regular, obowiązują zapisy
*projekcja odywa się równolegle z warsztatmi.

Film odważnie obrazuje przyszłość, w której ludzkość nie tylko przetrwa, ale i rozkwitnie, dzięki zmianom globalnych paradygmatów i poszanowania ograniczeń zasobów naszej planety. Poznaj czterech wybitnych ekspertów, którzy mierzą się ze współczesnymi kryzysami środowiskowymi, gospodarczymi i społecznymi. Każdy z nich postuluje system oparty na uniwersalnych zasadach natury, ponownym wykorzystywaniu wszystkiego i niemarnowania niczego.

 

20:30 | wieczór z sustainability summit 

Dołącz do innych uczestników w atmosferze wieczornego  networkingu i relaksu.

W tle towarzyszyć będą dźwięki muzyki elektronicznej serwowanej przez Żorża Ponimirskiego, gościa specjalnego wydarzenia. Zachęcimy Was do płynnego wejścia w klimat wieczoru, falistego, beztroskiego ruchu na parkiecie lub zebrania oddechu, oczyszczenia i zrobienia w głowie miejsca na nadejście kolejnej fali. Tą falą będzie porcja inspiracji, wiedzy, spotkań i doświadczeń podczas drugiego dnia programu DtB Sustainability Summit. Start godzina 20:30, wstęp wolny dla zarejestrowanych uczestników konferencji.

Miejsce: 

Muzeum Miasta Gdyni

Zawiszy Czarnego 1

start 20:30

 

zespół Design talks Business
PPNT Gdynia | Centrum Designu: Ewa Chudecka, Magdalena Stalewska, Natalia Kawczyńska
Change Pilots: Henryk Stawicki, Justyna Turek, Ewa Browarczyk, Paweł Mikołajczyk

sponsorzy: 
Ambasada Królestwa Niderlandów w Polsce, FREE NOW for Business, IKEA


Regulamin wydarzenia 

Materiały:

prowadzący

Päivi Tahkokallio

Päivi Tahkokallio

Päivi Tahkokallio jest założycielką i dyrektorem generalnym Tahkokallio Design+, strategicznej agencji projektowej działającej na arktycznej północy w Finlandii.Dzięki swoim osiągnięciom w dziedzinie projektowania strategicznego i społecznego Päivi została nazwana matką Arctic Design, podejścia projektowego wspierającego zrównoważony rozwój Arktyki, bardziej aktualne...

Pełne bio

Krzysztof Bogomaz

Krzysztof Bogomaz

Head Działu Rozwoju Strategii w Ergodesign, w którym cyrkularne strategie i myślenie o możliwych „przyszłościach” stanowią źródło innowacji i rozwoju organizacji, z którymi współpracuje firma. W 2018 roku obronił tytuł doktora w obszarze Design Management, ze szczególnym uwzględnieniem metodyki, procesu i narzędzi usprawniających wykorzystanie designu...

Pełne bio

Thibaut Dols

Thibaut Dols

Sales Manager EE&MEA w Patagonia. Thibaut uwielbia przebywać na świeżym powietrzu, a jego największym celem jest obecnie zrównoważenie aktywności na świeżym powietrzu ze zdrowszymi nawykami środowiskowymi: narciarstwo przełajowe, bike-packing, jazda na rowerze i wspinaczka. Zawsze stara się znaleźć pomysł na przygodę, która wyprowadzi go ze strefy komfortu i zbliży do miejscowych...

Pełne bio

Marcin Maciejewski

Marcin Maciejewski

Future(s) strategist w Ergodesign. Zajmuje się siłami, trendami i prognozami przyszłości. Absolwent podyplomowych studiów Trendwatching & Future Studies i wykładowca na kilku polskich uczelniach. W 2021 r. ukończył projekt badawczo-foresightowy „Cyfrowa bliskość a rola i wkład zmysłów w nowe technologie”. Występował w roli eksperta w raporcie TrendSignals dotyczącym m...

Pełne bio

Lukáš Jan Němec

Lukáš Jan Němec

Lukáš jest projektantem usług w studiu projektowym Pábení, które koncentruje się na zrównoważonym rozwoju organizacji komercyjnych i non-profit. Podstawą jego pracy jest projektowanie usług, planowanie strategiczne i facylitacja. Pábení postrzega temat zrównoważonego rozwoju jako połączenie wyzwań środowiskowych i sprawiedliwości społe...

Pełne bio

Kara Pecknold

Kara Pecknold

Executive Design Director and Global Lead for Sustainability w frog, część Capgemini Invent. Interesuje się dynamicznymi możliwościami oddziaływania na punktach styku ludzi, planety, usług i systemów. Dzięki dyplomowi ukończenia studiów w zakresie projektowania i ponad 15-letniemu doświadczeniu, Kara wspiera swoich klientów w budowaniu lepszej przyszłości poprzez badania proje...

Pełne bio

Erinch Sahan

Erinch Sahan

Business and Enterprise Lead w Doughnut Economics Action Lab. Wcześniej dyrektor naczelny Światowej Organizacji Sprawiedliwego Handlu. W przeszłości spędził 7 lat w wiodących projektach kampanii Oxfam, był także założycielem programu Future of Business Oxfam. Erinch pracował również w Procter & Gamble jako menedżer ds. strategii rynkowej, założył firmę meblową i pracował dla australijsk...

Pełne bio

Markus Terho

Markus Terho

Kierownik projektu Sustainable Everyday Life w Sitra. Markus i jego zespół Sustainable Everyday Life inspirują i pomagają Finom znaleźć własny sposób na budowanie zrównoważonego, dobrego życia. Na co dzień kieruje zespołem zajmującym się opracowywaniem sprawdzonych sposobów przyspieszenia zrównoważonej transformacji społeczeństwa. Obecnie wyniki tych prac są udos...

Pełne bio

Lars Urheim

Lars Urheim

Współzałożyciel i szef Działu Badań i Rozwoju w Ogoori AS. Lars wnosi do biznesu i designu głęboką pasję do natury oraz klimatu. Założył szereg startupów w Norwegii i zamierza zmienić sposób, w jaki myślimy o tworzeniu wartości i gospodarce opartej na wzroście.

Pełne bio

Christian van Maaren

Christian van Maaren

Excess Materials Exchange, Founder. Christian opisuje siebie jako optymistę, zawsze szukającego możliwości osiągnięcia tego, co pozornie nieosiągalne. Kieruje nim chęć uczynienia świata inkluzywnym i cyrkularnym. Jest przekonany, że gospodarka o obiegu zamkniętym odgrywa kluczową rolę w wyzwaniu energetyczno-klimatycznym, dostarczając jednocześnie solidne wyniki biznesowe. Uważa, że cyrkularność j...

Pełne bio

Piotr Woźniakowski

Piotr Woźniakowski

Country Manager w Cyrkl. Ekspert ds. gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) z wieloletnim doświadczeniem w pracy przy projektach związanych z rozwojem GOZ w Polsce, m.in. w CEC Group oraz IOŚ-PIB. Obecnie Country Manager na Polskę w firmie Cyrkl zajmujący się rozwojem największej w Europie platformy umożliwiającej obrót surowcami wtórnymi, odpadami i produktami ubocznymi na rynku polsk...

Pełne bio