prowadzący warsztaty DtB

Lukáš Jan Němec

Lukáš Jan Němec

Lukáš jest projektantem usług w studiu projektowym Pábení, które koncentruje się na zrównoważonym rozwoju organizacji komercyjnych i non-profit. Podstawą jego pracy jest projektowanie usług, planowanie strategiczne i facylitacja. Pábení postrzega temat zrównoważonego rozwoju jako połączenie wyzwań środowiskowych i sprawiedliwości społecznej, co dobrze ilustruje model Doughnut Economy autorstwa Kate Raworth. Zespół w swoich działaniach stara się przełożyć tę perspektywę na praktykę projektową. Lukáš zajął się projektowaniem strategicznym podczas studiów w Central Saint Martin's w Wielkiej Brytanii, gdzie odkrył potencjał łączenia praktyki projektowej i odpowiedzialności społecznej.

wydarzenia