prelegent DtB

Erinch Sahan

Erinch Sahan

Business and Enterprise Lead w Doughnut Economics Action Lab. Wcześniej dyrektor naczelny Światowej Organizacji Sprawiedliwego Handlu. W przeszłości spędził 7 lat w wiodących projektach kampanii Oxfam, był także założycielem programu Future of Business Oxfam. Erinch pracował również w Procter & Gamble jako menedżer ds. strategii rynkowej, założył firmę meblową i pracował dla australijskiego programu pomocy. Aktualnie jest członkiem zarządu Social Enterprise World Forum i wykładowcą w Cambridge Institute for Sustainability Leadership. Erinch posiada stopnie naukowe w dziedzinie finansów i prawa oraz doktorat honoris causa Oxford Brookes University.

wydarzenia