moderatorka DtB

Päivi Tahkokallio

Päivi Tahkokallio

Päivi Tahkokallio jest założycielką i dyrektorem generalnym Tahkokallio Design+, strategicznej agencji projektowej działającej na arktycznej północy w Finlandii.
Dzięki swoim osiągnięciom w dziedzinie projektowania strategicznego i społecznego Päivi została nazwana matką Arctic Design, podejścia projektowego wspierającego zrównoważony rozwój Arktyki, bardziej aktualnego niż kiedykolwiek w czasach, gdy Europa wyznaczyła sobie za cel osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Wiemy, że Arktyka ociepla się trzy razy szybciej niż reszta świata, a design jest skutecznym narzędziem transformacji, czy to środowiskowej, czy społecznej.
Päivi jest byłym prezydentem BEDA, Biura Europejskich Stowarzyszeń Projektowych, liczącego 51 członków w 26 krajach Europy, kończącym swoją kadencję pod koniec maja 2021 roku. Jako prezydent Päivi kierowała pracami nad polityką wzornictwa w Europie, ze zmianami klimatycznymi, cyfryzacją i wartościami jako kluczowymi tematami, szczególnie istotnymi we wkładzie BEDA związanym z inicjatywą Nowy Europejski Bauhaus, inicjatywą z silniejszym podejściem do współprojektowania niż kiedykolwiek wcześniej w historii Komisji Europejskiej.
Päivi jest doradcą zarządu Ornamo Art and Design Finland i członkiem Royal Society of Arts w Wielkiej Brytanii, FRSA.

wydarzenia