prelegent DtB

Markus Terho

Markus Terho

Kierownik projektu Sustainable Everyday Life w Sitra. Markus i jego zespół Sustainable Everyday Life inspirują i pomagają Finom znaleźć własny sposób na budowanie zrównoważonego, dobrego życia. Na co dzień kieruje zespołem zajmującym się opracowywaniem sprawdzonych sposobów przyspieszenia zrównoważonej transformacji społeczeństwa. Obecnie wyniki tych prac są udostępniane i dalej rozwijane przez zespoły agentów zmian w innych krajach, co zwiększa zakres wpływu wyników pracy zespołu Sitra.

wydarzenia