prelegent DtB

Piotr Woźniakowski

Piotr Woźniakowski

Country Manager w Cyrkl. Ekspert ds. gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) z wieloletnim doświadczeniem w pracy przy projektach związanych z rozwojem GOZ w Polsce, m.in. w CEC Group oraz IOŚ-PIB. Obecnie Country Manager na Polskę w firmie Cyrkl zajmujący się rozwojem największej w Europie platformy umożliwiającej obrót surowcami wtórnymi, odpadami i produktami ubocznymi na rynku polskim. Ukończył Uniwersytet w Kopenhadze w dziedzinie zmian klimatu, jest także stypendystą Climate-KIC Master Label Program. W ramach swojej działalności akademickiej poszerzał wiedzę na temat zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju na University of Colorado Boulder w Stanach Zjednoczonych.

wydarzenia