kurator wystawy

Marcin Maciejewski

Marcin Maciejewski

Future(s) strategist w Ergodesign. Zajmuje się siłami, trendami i prognozami przyszłości. Absolwent podyplomowych studiów Trendwatching & Future Studies i wykładowca na kilku polskich uczelniach. W 2021 r. ukończył projekt badawczo-foresightowy „Cyfrowa bliskość a rola i wkład zmysłów w nowe technologie”. Występował w roli eksperta w raporcie TrendSignals dotyczącym multisensoryczności, opublikowanym przez Instytut InFuture.

wystawy

wydarzenia