Kryzys wyobraźni a przyszłość wody [PL]

warsztaty

Kryzys wyobraźni a przyszłość wody [PL]

data

8 lipca 2022, godz. 15:30

miejsce

PPNT Gdynia
Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98
Budynek 4

wstęp

dostępne w pakiecie
zarezerwowane miejsca: 25/25

Na ten moment jest brak miejsc na to wydarzenie

PPNT Budynek 4


Wizualizujmy scenariusze przyszłości w kwestii wody opierając się na obserwacjach, faktach oraz prognozach w zakresie zmian krótko i długofalowych.

Niezbędny i cenny status wody jest zapisany jako prawdziwe prawo dla każdego życia, począwszy od ludzi po wszystkie żywe istoty. Świat stoi przed wieloma wyzwaniami związanymi z jej powszechnym i sprawiedliwym dostępem.

Głównym celem warsztatów jest przeprowadzenie jego uczestników przez fazy myślenia projektowego, opartego na obserwacjach i spekulacjach dotyczących przyszłości wody. Identyfikując kluczowe trendy (nano i makro), sygnały zmian, nastroje i zachowania ludzkie, uczestnicy będą budować i wizualizować możliwe scenariusze przyszłości. W oparciu o nie wskażą obszary stwarzające największy potencjał dla zrównoważonych innowacji jutra w odniesieniu do pogłębiającego się kryzysu wodnego.

Rezultatem pracy warsztatowej będzie opracowanie wizualizacji wybranego scenariusza bliższej lub dalszej przyszłości oraz określenie założeń dla wizji innowacji, która z nich wynika.

Warsztaty zostaną przeprowadzone w oparciu o autorską metodykę Future(s) Change by design, która koncentruje się na badaniach i projektowaniu zrównoważonych innowacji oraz rozwiązaniach dla przyszłości.

Co zyskasz? 

  • Zapoznaj się z kluczowymi fazami budowania innowacji przyszłości scanning, planing, shaping.
  • Poznaj metodę budowania różnych scenariuszy opartych na foresightach, prognozach dotyczących problemów, zachowań i potrzeb użytkowników przyszłości.

 

Regulamin wydarzenia 

Materiały:

prowadzący

Krzysztof Bogomaz

Krzysztof Bogomaz

Head Działu Rozwoju Strategii w Ergodesign, w którym cyrkularne strategie i myślenie o możliwych „przyszłościach” stanowią źródło innowacji i rozwoju organizacji, z którymi współpracuje firma. W 2018 roku obronił tytuł doktora w obszarze Design Management, ze szczególnym uwzględnieniem metodyki, procesu i narzędzi usprawniających wykorzystanie designu...

Pełne bio

Marcin Maciejewski

Marcin Maciejewski

Future(s) strategist w Ergodesign. Zajmuje się siłami, trendami i prognozami przyszłości. Absolwent podyplomowych studiów Trendwatching & Future Studies i wykładowca na kilku polskich uczelniach. W 2021 r. ukończył projekt badawczo-foresightowy „Cyfrowa bliskość a rola i wkład zmysłów w nowe technologie”. Występował w roli eksperta w raporcie TrendSignals dotyczącym m...

Pełne bio