Kompas zrównoważonego biznesu [EN]

warsztaty

Kompas zrównoważonego biznesu [EN]

data

8 lipca 2022, godz. 15:30

miejsce

PPNT Gdynia
Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98
Budynek 4

wstęp

dostępne w pakiecie
zarezerwowane miejsca: 25/25

Na ten moment jest brak miejsc na to wydarzenie

PPNT Budynek 4


Czy Twoja organizacja jest na drodze do zrównoważonego funkcjonowania? Na jakie pytania musisz odpowiedzieć i jakie decyzje podjąć?

Uczestnicy warsztatów będą mogli krytycznie spojrzeć na znaczenie zrównoważonych organizacji i dowiedzieć się, jakie jest ich stanowisko w tej kwestii. W ramach warsztatów model Doughnut Economy angielskiej ekonomistki Kate Raworth zostanie przełożony na format konkretnych pytań w kontekście biznesowym. Pomoże nam to lepiej zrozumieć powiązania między wymiarem środowiskowym i społecznym zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy sprawdzą, w jaki sposób organizacja może pokierować swoimi działaniami, aby stać się bardziej odpowiedzialnym biznesem.

Liderzy biznesu starają się podjąć tematy korporacyjnej odpowiedzialności i zrównoważonej firmy. Bez względu na to, czy robią to z powodu własnych ambicji, czy też zmusza ich do tego otoczenie organizacji. W obu przypadkach często nie mają oni pewności, co może oznaczać zrównoważony rozwój w kontekście ich działalności i jak go skutecznie mierzyć.

Co zyskasz?

  • Dowiedz się, jak postrzegać i wdrażać zrównoważone zmiany w kontekście organizacji.
  • Sprawdź, jak zmierzyć odpowiedzialny wpływ biznesu.
  • Naucz się podejmować strategiczne decyzje organizacji w kierunku bardziej odpowiedzialnych działań.

Regulamin wydarzenia 

Materiały:

prowadzący

Lukáš Jan Němec

Lukáš Jan Němec

Lukáš jest projektantem usług w studiu projektowym Pábení, które koncentruje się na zrównoważonym rozwoju organizacji komercyjnych i non-profit. Podstawą jego pracy jest projektowanie usług, planowanie strategiczne i facylitacja. Pábení postrzega temat zrównoważonego rozwoju jako połączenie wyzwań środowiskowych i sprawiedliwości społe...

Pełne bio