prelegentka DtB

Monika Sznel

Monika Sznel

Design & UX Researcher. W 2020 roku Monika opublikowała serię spekulatywnych artykułów kierowanych do środowiska projektantów i właścicieli produktów. W swoich tekstach postulowała o mentalne i operacyjne przejście do projektowania zorientowanego na ekosystem (environment-centered design). Monika jest antropolożką projektowania, badaczką doświadczeń użytkownika i tropicielką produktów, które „robią światu dobrze”. Obecnie związana z EcoVadis, gdzie wspiera zespoły produktowe w tworzeniu platformy ratingowej oceniającej działania i praktyki dostawców w zakresie ich społecznej i środowiskowej odpowiedzialności biznesu. Ładuje swoje akumulatory, korzystając z dobrodziejstw plaż, zachodów słońca, medytacji, tańca i pysznego jedzenia.

wydarzenia