DtB Sustainability Summit 2022 |  PRELEKCJE  | DZIEŃ II

wykład

DtB Sustainability Summit 2022 | PRELEKCJE | DZIEŃ II

data

9 lipca 2022, godz. 9:50

miejsce

PPNT Gdynia
Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98
Budynek 3

wstęp

dostępne w pakiecie

Uwaga! Udział w tym wydarzeniu jest płatny.

PPNT Budynek 3

wszystkie bloki odbywają się w języku POLSKIM, tłumaczone symultanicznie na język ANGIELSKI

9:45-10:15 | Networking & Check In

Przestrzeń porannego networkingu przy kawie w atmosferze kuluarowego spotkania. To nieformalne wydarzenie pozwoli Ci poznać przedstawiciel(k)i biznesu, przemysłów kreatywnych oraz specjalistki i specjalistów uczestniczących w wydarzeniu.

10:20-10:55 | blok #6
JAK ZAINICJOWAĆ ZRÓWNOWAŻONĄ ZMIANĘ W FIRMIE?

Jak wprowadzać zrównoważony rozwój w oparciu o twarde dane, dobrze określone cele i mierzalne parametry? Jakiej wiedzy, umiejętności i narzędzi potrzebuje inicjator zrównoważonych zmian w firmie? Zrównoważony rozwój to nadal obszar, w którym jest więcej teorii niż praktyki. Przez to, że dopiero teraz powstają stanowiska pracy z tym związane, nie znajdziemy w księgarni zbyt wielu poradników, jak od wewnątrz wprowadzać zrównoważone zmiany w firmie, produktach i usługach. 

Jak wprowadzić zieloną rewolucję w firmie? | Zuzanna Mazurek (PL) Packhelp, Head of Sustainability

Jak działać efektywnie i wprowadzać zmiany podczas gdy mamy mało czasu na działanie, brakuje nam informacji, a oczekiwania są ogromne? Jak zaangażować innych do współtworzenia zmian? Jak skwantyfikować zrównoważony rozwój, który może być postrzegany jako miękki element działania firmy bez oparcia w twardych miernikach? Duże zmiany wymagają wiedzy, umiejętności i narzędzi. Zuzanna Mazurek opowie o tym, jak czerpie ze swoich wcześniejszych doświadczeń jako product managerka i projektantka usług podczas wyzwań, z którymi ma do czynienia dzisiaj jako Head of Sustainability w Packhelp.
Zuzanna Mazurek przez lata marzyła o pracy w obszarze zrównoważonego rozwoju, ale wykształcenie kierowało ją w inną stronę. Dzisiaj, spełniając swoje marzenia, docenia, jak dużo zawdzięcza poprzednim stanowiskom czerpiąc inspirację z narzędzi, które poznała jako Innovation Consultant, Product Manager i facylitatorka Design Thinking. Podczas prezentacji przedstawi przykłady z ostatniego pół roku pracy jako Head of Sustainability w Packhelp.


rozmowa z prelegentami
moderacja [PL]: Anna Miazga [PL], Sustainability Manager, Accenture

10:55-11:55 | blok #7
WARTOŚĆ ETYKI I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ W BIZNESIE

Jak biznes może odnaleźć się w procesie zmian, związanych z wyzwaniami środowiskowymi i społecznymi przed jakimi stoimy? Jakie biznesowe ryzyko i korzyści niesie za sobą podjęcie działań we wspólnej sprawie? Dziś coraz trudniej biznesowi stać obojętnie wobec wyzwań społecznych i środowiskowych. Etyka i odpowiedzialność społeczna biznesu może stać się nie tylko konkurencyjnym wyróżnikiem, ale i wzmocnić dobrostan otoczenia, w którym operuje.

Zrównoważony cyfrowy świat i odpowiedzialność firm IT | Karolina Długosz [PL] Netguru, Sustainability Lead

Jak rozwijać zrównoważoną gospodarkę z perspektywy IT, budować otwartą kulturę pracy, promować transparentność i zaangażowanie społeczne?
Opowieść o etyce i odpowiedzialności w firmie IT, transparentności, różnorodności, inkluzywności, działalności pro bono oraz dążeniu do neutralności klimatycznej. Podczas prezentacji poznasz główne założenia w zakresie biznesowego fair play. Dowiesz się dlaczego odpowiedzialność społeczna i strategia zrównoważonego rozwoju firmy muszą być adekwatne do jej działalności. Usłyszysz o tym, jak podejmowanie odpowiedzialnych decyzji kreuje wyższe standardy we współzależnym systemie, w którym wszyscy funkcjonujemy. Netguru, jako część ruchu B Corp – międzynarodowej sieci firm, zobowiązało się do odpowiedzialnego funkcjonowania w każdym obszarze wpływu.

Zysk – czy to przeważający cel spółki? Perspektywa B Corp | Wojciech Bagiński [PL] Impactiv.Law, B Lab Global Public Policy Group, B Lab Market Explorer for Poland

Zysk nie musi i nie powinien być jedynym celem spółki. W XXI wieku Gordon Gekko nie jest już bohaterem.
Firmy wprowadzające do swojego DNA cel szerszy niż zysk mogą oczekiwać znacznej przewagi konkurencyjnej, w szczególności biorąc pod uwagę nadchodzące regulacje w Unii Europejskiej. Ten potencjał dotyczy także biznesu, który już autentycznie realizuje określoną misję społeczną. Społeczność B Corpów – spółek for profit with a social purpose – pokazuje, że można prowadzić bardzo rentowny biznes, czyniąc przy tym dobro. Można ograniczać negatywny wpływ swojej działalności oraz aktywnie dążyć do poprawy świata i systemu ekonomicznego.


rozmowa z prelegentami

moderacja [PL]: Anna Miazga [PL], Sustainability Manager, Accenture

11:55-12:55 | Przerwa: Stoły Tematyczne i networking

Stoły Tematyczne oraz animowany networking to dodatkowa możliwość interakcji z ekspertami, zgłębienia danego tematu oraz wymiany perspektyw. 

12:55-13:55 | blok #8
ZRÓWNOWAŻONE ŁAŃCUCHY DOSTAW

Jak wytworzyć zrównoważone innowacje w łańcuchu dostaw? Jakie narzędzia wykorzystać do zmiany postaw w firmie, budowania strategii oraz zmian w łańcuchach wartości? Wytwarzane współcześnie produkty i usługi stoją nie tylko pod presją, aby być najlepsze, ale i najbardziej zrównoważone. Skuteczna droga do ich tworzenia opiera się na współpracy i budowaniu ekosystemów. Zrównoważone produkty nie będą mogły istnieć bez zrównoważenia łańcuchów dostaw.

Projektowanie zrównoważonego łańcucha dostaw w geopolityce | Katarzyna Geiger [CH] MBP Solutions, Head of Supply Chain

Zrównoważone łańcuchy dostaw nie będą mogły istnieć bez zrównoważenia samych produktów. Poznajmy wspólnie narzędzia oceny ryzyka procesów logistycznych i powiązanych z nimi wartości w całym cyklu życia produktu. Rozpoczynając od analizy całego łańcucha wartości możemy projektować bardziej zrównoważone rozwiązania.
Dzisiejszy przemysł stoi przed wyzwaniem dostarczenia w 2040 roku czterokrotnie większą wartość niż obecnie, wykorzystując do tego połowę dzisiejszych zasobów. I to wszystko przy zerowej emisji gazów cieplarnianych. Prosty rachunek arytmetyczny pokazuje, że potrzebne do tego byłyby dwie planety. Stąd pytanie – czy to jest w ogóle możliwe? Jak powinien wyglądać ekosystem, który pomoże zrealizować tak ambitne cele? Co z czynnikami zmiennymi, takimi jak rosnąca populacja, zmiany klimatyczne, ekspansja pandemii i druzgocące konflikty zbrojne?


Trwać czy przetrwać? Paradoksy innowacyjności a rozwój zrównoważonego biznesu | Piotr Nejman [PL] We are Circular, Founder 

Współcześnie firmy mierzą się z coraz większą potrzebą innowacyjności wywołaną tempem zmian oraz niespodziewanymi wydarzeniami, ale także odczuwają coraz większą presję na rozwój w kierunku czystej, zielonej gospodarki. Procesem wprowadzania dużych zmian rządzą jednak paradoksy, które sprawiają, że doskonałe w sferze operacyjnej firmy mają ogromne trudności w rozwijaniu przełomowych innowacji. W kontekście zielonej transformacji nie stać nas na takie błędy, bo porażka nie zagrozi tylko pozycji rynkowej firmy i jej trwaniu w długiej perspektywie, ale życiu naszemu i kolejnych pokoleń. Chociaż produkty niedługo będą musiały być zarówno najlepsze jak i zrównoważone, to skuteczna droga do ich tworzenia opiera się na współpracy i budowaniu ekosystemów.

rozmowa z prelegentami
moderacja [PL]: Anna Miazga [PL], Sustainability Manager, Accenture

13:55-14:50 | blok #9
SZERSZE SPOJRZENIE NA INTERESARIUSZY

Biznes, żeby dynamicznie wzrastać, potrzebuje opierać się na sytuacji, w której wygrywa każdy. Strategia powinna opierać się na tezie, że korzyści z działania powinny docierać do wszystkich – nawet do osób, które nigdy nie skorzystały z naszego rozwiązania. Jak wyjść poza proste ramy, gdzie po jednej stronie znajduje się klient, a po drugiej oferent usługi/produktu? Jak uwzględnić potrzeby interesariuszy pozaludzkich podczas projektowania produktów i usług?

Dlaczego biznes dążący do autodestrukcji może się opłacać? | Anna Kurnatowska [PL] Too Good To Go, Country Manager

Najlepsze modele biznesowe wytwarzają korzyści dla wszystkich — nie tylko dla swoich klientów i partnerów.
Biznes, żeby dynamicznie wzrastać, potrzebuje opierać się na sytuacji, w której wygrywa każdy. Strategia powinna opierać się na tezie, że korzyści z działania powinny docierać do wszystkich – nawet do osób, które nigdy nie skorzystały z naszego rozwiązania. To perspektywa, której celem jest stworzenie sytuacji win-win-win, gdzie pozytywne skutki dotykają każdego obszaru działalności firmy.

Twoja kolejna persona będzie nie-ludzka! | Monika Sznel [PL] Design & UX Researcher

Uwzględnianie potrzeb nie-ludzkich interesariuszy w procesie projektowania produktów i usług może być dla wielu ludzi wciąż czymś szokującym. Oswoimy to! Podczas tego wystąpienia dowiesz się, w jaki sposób możesz wejść do świata projektowania zorientowanego na… ekosystem! 
Podejście do projektowania zorientowanego na użytkownika (UCD) i na człowieka (HCD) wprowadziły rewolucję w zakresie tego, jak powstają rozwiązania dla tych, którzy ostatecznie płacą za nie. Niemniej, w metodologii, stosowanych narzędziach i miernikach skuteczności tych rozwiązań wciąż nie uwzględniamy ceny, jaką za ich funkcjonowanie ponosimy my: biocenoza i biotop – lasy, ludzie, pustynie, ptaki, morza czy rzeki.

rozmowa z prelegentami
moderacja [PL]: Anna Miazga [PL], Sustainability Manager, Accenture

 

14:50-15:15 | blok #10
Biznesowa wartość trendów środowiskowych

Jak w czasach niepewnych i dynamicznych zmian pracować z innowacją, zauważać trendy i myśleć o przyszłości?.


Trendy środowiskowe – od „nice to have” do „must have”
| Aleksandra Kulińska [PL] infuture.institute, Future Change Analyst

Dlaczego trendy środowiskowe stanowią podstawę do budowania odporności? Jak je wdrażać bez ryzyka green, pink, red czy bluewashingu? Pandemia COVID-19 pokazała nam, że trendy środowiskowe determinują to, jak zmienia się nasz świat i codzienne funkcjonowanie. Organizacje muszą zatem zmienić optykę patrzenia na nie, z podejścia „nice to have” do „must have”. To jednak powoduje coraz szerzej identyfikowane zjawiska, określane już nie tylko jako greenwashing, ale także pinkwashing, redwashing czy bluewashing. Jak zatem odpowiedzialnie wdrażać trendy? Jak je łączyć z Celami Zrównoważonego Rozwoju? W końcu – czy trendy, w tym środowiskowe są jednym z najważniejszych ogniw budowania odporności?

 

15:15-15:55 | przerwa networkingowa

15:55-18:00 | blok #11 
BLOK PRAKTYCZNY – RÓWNOLEGŁE SESJE WARSZTATOWE

Wymagane zapisy. Aby wziąć udział w warsztacie kup pakiet: Premium lub Premium+

To pogłębiająca część wydarzenia, gdzie uczestnicy biorą sprawy w swoje ręce i na własnej skórze sprawdzają, jak w praktyce korzystać z narzędzi i kompetencji pozwalających tworzyć zrównoważone zmiany w biznesie. W pierwszym dniu programu znajdują się 3 unikatowe warsztaty prowadzone przez ekspertów z wiodących organizacji z Polski i zagranicy, w językach polskim lub angielskim. 

 

zespół Design talks Business
PPNT Gdynia | Centrum Designu: Ewa Chudecka, Magdalena Stalewska, Natalia Kawczyńska
Change Pilots: Henryk Stawicki, Justyna Turek, Ewa Browarczyk, Paweł Mikołajczyk

sponsorzy: 

 

Regulamin wydarzenia 

Materiały:

prowadzący

Anna Miazga

Anna Miazga

Sustainability Manager, Accenture. Od ponad dekady zajmuje się transformacją biznesu w kierunku zrównoważonego rozwoju. Swoja karierę rozpoczęła od pracy w Fundacji Marka Kamińskiego, by później założyć własna firmę konsultingową. Doświadczenie zdobywała jako doradca dla branży energetycznej i logistycznej realizując projekty z zakresu inwestycji kontrowersyjnych oraz społecznej odpo...

Pełne bio

Henryk Stawicki

Henryk Stawicki

Sustainable Design Strategy Pilot, Change Pilots. Pomaga firmom tworzyć strategie produktów i usług w oparciu o design, a w szczególności zrównoważone projektowanie. Współprowadzi Change Pilots, firmę doradztwa wzorniczego wyróżnioną jako „Dostawcy pozytywnej zmiany w biznesie” w raporcie Startupy Pozytywnego Wpływu. W zespole dostarcza multikulturową...

Pełne bio

Wojciech Bagiński

Wojciech Bagiński

Impaciv.Law, B Lab Global (Board of directors). Międzynarodowy prawnik z EMBA z Kellogg-WHU. Adwokat w USA, Wielkiej Brytanii i Polsce. Współzałożyciel butikowej międzynarodowej kancelarii prawnej Impactiv. Członek B Lab Global Public Policy Group, B Lab Market Explorer dla Polski, a także jeden z założycieli The Interdependence Coalition, w ramach których pracuje nad wypracowaniem i...

Pełne bio

Karolina Długosz

Karolina Długosz

Sustainability Lead w Netguru, firmie oferującej usługi doradztwa, tworzenia oprogramowania oraz projektowania produktów cyfrowych. W Netguru odpowiada za zrównoważony rozwój firmy zgodnie z koncepcją B Corporation, według której biznes powinien zmieniać świat na lepsze. Buduje i rozwija strategię Sustainability, w tym włączającego miejsca pracy, rozwiązań pro bono, ety...

Pełne bio

Katarzyna Geiger

Katarzyna Geiger

Ekspertka ds. międzynarodowych łańcuchów dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju w logistyce, produkcji i dystrybucji. Jest absolwentką ekonomii i kulturoznawstwa na Europa Universität Viadrina oraz Cambridge Institute for Sustainable Business na University of Cambridge. Wnosi praktyczne know-how w zarządzaniu operacyjnym, pracując dla światowych mare...

Pełne bio

Aleksandra Kulińska

Aleksandra Kulińska

Future change analyst w infuture.institute. Antropolożka i badaczka. W instytucie odpowiedzialna za opracowywanie koncepcji i realizację projektów foresightowych i procesów badawczych z obszaru antropologii i jej subdyscyplin. Tworzy niestandardy badawcze, projektuje autorskie metody badań trendów. Fanka projektowania uwzględniającego potrzeby ludzi i nie-ludzi.

Pełne bio

Anna Kurnatowska

Anna Kurnatowska

Country Managerka w Too Good To Go. W swojej pracy wysoko zawiesza sobie poprzeczkę – jako główny cel stawia dotarcie wszędzie tam, gdzie marnuje się jedzenie. Ania głęboko wierzy w moc współpracy, szczególnie przy dużych wyzwaniach. Inspiracją do działań jest dla niej przypowieść o kolibrze gaszącym pożar w lesie – dzięki kumulacji małych działań każdego z nas, jesteśmy...

Pełne bio

Zuzanna Mazurek

Zuzanna Mazurek

Head of Sustainability w Packhelp. Doświadczenie zdobywała w Direct People, agencji specjalizującej się w Design Thinking i Circular Design, oraz jako Innovation Designer w Santander Bank Polska, gdzie zajmowała się zrównoważonymi innowacjami w finansach. Jest absolwentką kierunku "Entrepreneurship and Innovation" na Uniwersytecie w Amsterdamie oraz „Finanse i Rachunkowość” na S...

Pełne bio

Paweł Mikołajczyk

Paweł Mikołajczyk

Circular Economy Research Pilot, Change Pilots. Badacz i projektant, który w swojej pracy korzysta z podejścia myślenia systemowego oraz strategii gospodarki obiegu zamkniętego, aby pomagać organizacjom wprowadzać bardziej wartościowe produkty i usługi. Studiował projektowanie na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu oraz Shih Chien University w Tajpej. Z zespołem Change Pilots związany jes...

Pełne bio

Agata Miryn-Sienkiewicz

Agata Miryn-Sienkiewicz

Założycielka firmy szkoleniowo-konsultacyjnej Next Good Thing promującej wdrażanie modelu gospodarki obiegu zamkniętego z wykorzystaniem kreatywnych metod pracy. Absolwentka Design Thinking Master w Design Thinking Institute. Od kilku lat prowadzi warsztaty strategiczno-kreatywne oraz procesy konsultingowe w obszarze wypracowania rozwiązań cyrkularnych i zielonej transformacji. Ukończyła zamknięty...

Pełne bio

Ola Möller

Ola Möller

Założyciel MethodKit. Ola jest szwedzkim projektantem i edukatorem, który od 10 lat zajmuje się tworzeniem namacalnych narzędzi wspierających współpracę w organizacjach. Sednem jego pracy nad MethodKit jest tworzenie wspólnego języka, którego ludzie w organizacji mogą używać do tworzenia czytelnej komunikacji dotyczącej swojej ekspertyzy.

Pełne bio

Piotr Nejman

Piotr Nejman

Przedsiębiorca, doradca w zakresie strategii, rozwoju innowacji, transformacji cyfrowej oraz budowania kultury przedsiębiorczości wewnętrznej. Pomaga organizacjom odkrywać szanse, które niosą za sobą zmieniające się potrzeby ludzi, wyzwania i technologie oraz zamieniać je na odnoszące sukcesy produkty, usługi i modele biznesowe. Ekspert w obszarze circular economy i zrównoważonego ro...

Pełne bio

Bettina Schwalm

Bettina Schwalm

Founding Partner w Next Agents. Jest projektantką doświadczeń, strategiem i badaczką z wieloletnim doświadczeniem. Wspiera przedsiębiorstwa, tworzy własne projekty, kształci w zakresie innowacji i future thinking. W swojej pracy kładzie szczególny nacisk na badania behawioralne. Bettina jest dyrektorką kursu Future Thinking w Sztokholmskiej Szkole Przedsiębiorczości, współpracuje też...

Pełne bio

Monika Sznel

Monika Sznel

Design & UX Researcher. W 2020 roku Monika opublikowała serię spekulatywnych artykułów kierowanych do środowiska projektantów i właścicieli produktów. W swoich tekstach postulowała o mentalne i operacyjne przejście do projektowania zorientowanego na ekosystem (environment-centered design). Monika jest antropolożką projektowania, badaczką doświadczeń użytkownika i tropiciel...

Pełne bio