Bądź świadomy swojej mocy. Instruktaż strategii sektora kultury i kreatywności oraz Nowego Europejskiego Bauhausu [en]

wykład

Bądź świadomy swojej mocy. Instruktaż strategii sektora kultury i kreatywności oraz Nowego Europejskiego Bauhausu [en]

data

2 lipca 2022, godz. 17:30

miejsce

PPNT Gdynia
Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98
Budynek 3

wstęp

rezerwacje
zarezerwowane miejsca: 104/300

Żeby wziąć udział w tym wydarzeniu, musisz zapisać się na listę.

PPNT Budynek 3


Dowiedz się
, czym jest CCSI oraz jak realnie pracować i kształtować strategie przemysłu kreatywnego.

W 2019 roku Komisja Europejska zrobiła ważny krok w kierunku kształtowania spójnej polityki dla przemysłu kreatywnego. Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) utworzył wspólnotę wiedzy i innowacji zajmującą się sektorem przemysłów kreatywnych i kultury (CCSI). Strategicznym celem programu jest  koordynowanie wkładu designu i kultury w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy. Program ma również na celu wykorzystanie potencjału kultury i różnorodności kulturowej na rzecz spójności społecznej i dobrostanu społecznego.

Aby dojść do tego punktu, Komisja Europejska badała ten sektor przez wiele lat i uzyskała zaskakujące wyniki: zwrot z inwestycji w CCSI jest znacznie wyższy niż w przypadku niektórych startupów technologicznych lub branży mobilności. Design i sztuka wydawały się przenikać wszystkie aspekty biznesu – 85% każdej decyzji dotyczącej zrównoważonego rozwoju każdego produktu ma miejsce na etapie projektowania. Jednak badania wykazały, że branża kreatywna i startupy są również bardzo rozdrobnione. System zdominowany jest przez małe przedsiębiorstwa o niskim poziomie świadomości podejmowania decyzji i wprowadzania zrównoważonych rozwiązań. Dlatego to zmiany systemowe są tak ważne. 

Wykład ma na celu przedstawić historię CCSI, którego wkład jest bardzo ważny w kreowaniu przyszłości. Naucz się systemu, aby zmieniać system.

Wykład odbędzie się w języku angielskim, tłumaczony symultanicznie na język polski. 

Materiały:

prelegentka

Lisa Lang

Lisa Lang

Lisa Lang jest dyrektorem ds. UE i koordynatorem polityki w EIT Climate KIC. Climate-KIC to społeczność wiedzy i innowacji założona i finansowana przez EIT – Europejski Instytut Innowacji i Technologii w 2010 roku. Naszym celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez innowacje. Jesteśmy największym w Europie partnerstwem publiczno-prywatnym w tym celu – rosnącą, paneuropejską spo...

Pełne bio