prelegent DtB

Wojciech Bagiński

Wojciech Bagiński

Impaciv.Law, B Lab Global (Board of directors). Międzynarodowy prawnik z EMBA z Kellogg-WHU. Adwokat w USA, Wielkiej Brytanii i Polsce. Współzałożyciel butikowej międzynarodowej kancelarii prawnej Impactiv. Członek B Lab Global Public Policy Group, B Lab Market Explorer dla Polski, a także jeden z założycieli The Interdependence Coalition, w ramach których pracuje nad wypracowaniem i promocją zmian prawnych w Unii Europejskiej, wprowadzających w firmach rozwiązania tzw. ładu korporacyjnego interesariuszy (stakeholder corporate governance). Przewodniczący Komisji Zagranicznej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Polsce, a także członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
Od lat zachęca wszystkie firmy do zdefiniowania i implementacji swojej misji/celu szerszego niż zysk w dokumentach korporacyjnych, w tym w szczególności w kluczowych umowach spółek oraz statutach, a także umowach z dostawcami.