prelegentka

Sabina Buczyńska

Sabina Buczyńska

Ornitolożka współpracująca z wieloma instytucjami zajmującymi się badaniem zachowań i ochroną ptaków. Jako wolontariuszka współpracuje z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków, Uniwersytetem Gdańskim, ze Stacją Ornitologiczną, Grupą Badawczą Ptaków Wodnych Kuling oraz WWF. Wieloletnia pracownica Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego, zaangażowana edukatorka i fotografka przyrody.