prelegent

Michał Olenycz

Michał Olenycz

Absolwent oceanografii ze specjalnością biologia morza. Od 11 lat pracownik Instytutu Morskiego, będącego od ponad dwóch lat jednostka Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. W pracy zawodowej zajmuje się głównie realizacją projektów związanych z uzyskiwaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć realizowanych w polskich obszarach morskich. Współautor projektów planów ochrony obszarów Natura 2000 w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich. Jego niezrealizowane pasje naukowe dotyczą wpływu zooplanktonu galaretowatego na funkcjonowanie ekosystemów morskich i przyczyn, które powodują jego masowy rozwój.

wydarzenia