prowadząca dyskusję

Magda Dębna

Magda Dębna

Koordynatorka UrbanCafe, działającego w ramach UrbanLab Gdynia, które stanowi forum dyskusji o mieście, jednocząc mieszkańców, naukowców, specjalistów i urzędników. W UrbanCafé organizuje m.in. wykłady, spotkania, debaty, projekcje filmowe i szkolenia. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Central European University i Climate Reality Leadership Corps.