uczestnik Forum GDD

Katarzyna Udrycka

Katarzyna Udrycka

Popularyzatorka wiedzy o klimacie i bioróżnorodności.  Absolwentka Akademii Nauki o Klimacie (naukaoklimacie.pl). Prowadzi warsztaty „Mozaika Klimatyczna” na podstawie raportów Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu przy ONZ (IPCC) oraz warsztaty „Mozaika Bio” na podstawie raportów Międzyrządowej Platformy ds. Różnorodności Biologicznej i Funkcji Ekosystemu przy ONZ (IPBES). Zajęcia prowadzi w Polsce i we Francji.mWykłada na studiach „ESG w praktyce” w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Doradza firmom w ramach programu „Climate Leadership” Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Współpracuje przy opracowywaniu ekspertyz przyrodniczych. Od lat działa u boku organizacji chroniących dziką przyrodę (np. Fundacja Szklane Pułapki).

wydarzenia