kierowniczka Centrum Designu i festiwalu Gdynia Design Days, rada programowa

Ewa Chudecka

Ewa Chudecka

Kierowniczka PPNT Gdynia | Centrum Designu i festiwalu Gdynia Design Days. Z wykształcenia historyczka sztuki i projektantka wnętrz. W 2019 roku ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania Innowacjami na SWPS, w ramach których rozwijała swoje kompetencje z zakresu zarządzania i Design Management. To właśnie różnorodne wykształcenie dało jej kompetencje do holistycznego patrzenia na projekty, które realizuje oraz myślenia strategicznego. Współpracuje z projektantami, biznesem i organizacjami, z którymi realizuje projekty m.in. na temat zrównoważonego projektowania oraz projektowania inkluzywnego. Działa w takich organizacjach jak World Design Weeks, BEDA (The Bureau of European Design Associations), New European Bauhaus, EIDD Design for All Europe.