Gość

Dr Tomasz Kijewski

Dr Tomasz Kijewski

Biolog, badacz i edukator w Pracowni Badania i Edukacji o Klimacie i Oceanach w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN) w Sopocie. Absolwent biologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalizował się z antropologii. Tytuł doktora uzyskał na Uniwersytecie Gdańskim w dziedzinie genetyki. Obecnie realizuje misję edukacyjną Instytutu. Jego dziedzina to biologia i genetyka fauny morskiej, a na co dzień zajmuje się interdyscyplinarnym podejściem do środowiska morskiego, w tym ekologią, taksonomią i bioróżnorodnością. Jest zaangażowany w różnorodne działania edukacyjne, biorąc udział bądź współorganizując liczne festiwale i pikniki naukowe oraz warsztaty i wykłady dla młodzieży i dorosłych. Prowadzi również blog popularnonaukowy: Rybanapiatek.wordpress.com.

wydarzenia