jak zbudować efektywny zespół szybko reagujący na zmianę

24 czerwca 2021

jak zbudować efektywny zespół szybko reagujący na zmianę

Ostatni rok zmusił wielu z nas do pracy zdalnej. Nagle wiele zespołów i firm musiało odnaleźć się w wirtualnej rzeczywistości.  Zdolność organizacji do elastyczności w działaniu, czyli szybkie dostosowanie się do potrzeb, diametralnej zmiany sposobu pracy, stanowiła o sukcesie. Zwinność i szybkość reakcji zespołów, okazała się kluczową umiejętnością.

Fundamentem każdej relacji jest zaufanie.
Często mówimy o zespole. Pracujemy w zespole, budujemy zespoły, angażujemy zespoły. Rzadko zastanawiamy się, czy grupa ludzi, która ze sobą pracuje rzeczywiście jest zespołem. Zakładamy, że jest i już. Ostatni rok mocno zweryfikował sposób pracy, który dotychczas wydawał nam się tak naturalny, a jednak nie jest. Czym charakteryzuje się zespół? Z pewnością  tym, że współpracownicy dążą do tego samego celu, tworzą jeden produkt, często się ze sobą komunikują. Czy na pewno jest to wystarczające? Często zapominamy, bo wydaje nam się to oczywiste, że najważniejsze jest zrozumienie, poznanie, akceptacja, brak oceny, otwartość i spójność. To wszystko  współistnieje kiedy członkowie zespołu mają do siebie nawzajem zaufanie. Pozornie proste, a często tak trudne do osiągnięcia. Jednak nie ma mowy o solidarności w działaniu, jeżeli nie zaczniemy od zaufania. Tym różni się prawdziwy zespół od grupy ludzi pracujących nad jednym produktem.

Zwinność czyli szybkość adaptacji do wymagań klientów czy działań konkurencji.
Procesy dają nam bezpieczeństwo, zapewniają standard usług, więc trzymamy się ich za wszelką cenę. Zapominając o tym, że to ludzie tworzą firmę, współpracownicy, klienci, partnerzy. Żadnej relacji nie zastąpi najlepsza nawet procedura. Komunikacja jest kluczem do sukcesu. To ją powinniśmy stawiać ponad procesy i narzędzia, opasłe dokumentacje i wielostronicowe umowy.  Nie zajmujemy się nią wystarczająco, bo to wymagające zadanie. Wymagające czasu, cierpliwości, empatii czy nabycia umiejętności słuchania. Jednak stawiając na pierwszym miejscu: osoby i interakcje,  prototypy i współpracę z klientami, szybką reakcję na zmianę zapewnimy swojej organizacji zwinność i elastyczność. Obie te cechy okazują się niezbędne w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości przedsiębiorcy.

Zaangażowanie czyli współpracujący i zmotywowany zespół to  przepustka do dynamicznego rozwoju.
Co sprawia, że niektórzy pracownicy z entuzjazmem i aktywnie podchodzą do każdego zadania, są kreatywni, wychodzą z inicjatywą i chętnie dzielą się swoimi pomysłami?
Niejednokrotnie jako menedżerowie czy przedsiębiorcy szukamy właśnie takich zaangażowanych pracowników, lecz zapominamy, że to właśnie od nas zależy czy zespół jest zaangażowany, czy jedynie dość biernie wykonuje swoje zadania.
Postrzeganie współpracowników jako osoby, które mają życie prywatne, pasje, lepsze i gorsze dni. Rozumienie i ciekawość, jasne stawianie celów, czy w końcu szczery feedback. Pomogą nam w stworzeniu odpowiedniej atmosfery do rozwoju poszczególnych członków zespołu.
Jest to warunek niezbędny do wzrostu firmy.  Te czynniki to niezbędna mieszanka do stworzenia samodzielnej i odpowiedzialnej ekipy.

Zwinność czyli szybkość adaptacji do wymagań klientów czy działań konkurencji. Zaangażowanie czyli współpracujący i zmotywowany zespół to przepustka do dynamicznego rozwoju.

Czytaj więcej